ZİYARETÇİ YÖNETİM PLANI

Kültürel miras alanlarında (arkeolojik alanlar, kentsel alanlar, anıtsal yapılar) ziyaretlerin sürdürülebilir biçimde yürütülmesi için ilke ve politikaları ilgili paydaşlarla birlikte belirlemek ve alınacak önlemleri tanımlamak üzere ziyaretçi yönetim planları hazırlamak