EKİP

EVRİM ULUSAN

E Plus Planlama Danışmanlık / Evrim Ulusan

ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden 2003 yılında lisans derecesini, 2006 yılında Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler Ana Bilim Dalı’ndan “Evaluation of the Financial Instruments within the Conservation Activities” başlıklı teziyle yüksek lisans derecesini aldı. Halen aynı programda doktora çalışmalarına devam ediyor.