EKİP

EVRİM ULUSAN

ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden 2003 yılında lisans derecesini, 2006 yılında Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler Ana Bilim Dalı’ndan “Evaluation of the Financial Instruments within the Conservation Activities” başlıklı teziyle yüksek lisans derecesini aldı. Halen aynı programda doktora çalışmalarına devam ediyor.

GÖKÇE KUZEY ÖZDEMİR

2011 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden lisans derecesini, Arkeoloji Bölümü’nden yandal derecesini aldı. 2013 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yerleşim Arkeolojisi Ana Bilim Dalı’nda ilk yüksek lisansına, 2015 yılında ise İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Şehir Planlama Ana Bilim Dalı’nda ikinci yüksek lisansına başladı. 2019 yılında “Kentsel Arkeolojik Alanlarda Afet Risklerine Karşı Acil Durum Hazırlık Süreçlerinin Tanımlanması: Küçükyalı Arkeopark Örneği” başlıklı teziyle İstanbul Teknik Üniversitesi’nden yüksek lisans derecesini aldı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yerleşim Arkeolojisi Ana Bilim Dalı’ndaki yüksek lisansını kendi isteğiyle bırakmış olup halen aynı programda doktora eğitimine devam etmektedir.