Dr. EVRİM ULUSAN (Kurucu Müdür)

E Plus Planlama Danışmanlık / Evrim Ulusan

ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden 2003 yılında lisans derecesini, Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler Ana Bilim Dalı’ndan 2006 yılında yüksek lisans, 2023 yılında ise doktora derecesini aldı.