Makaleler

 • ULUSAN, E. (2023). Kültürel Miras Yönetim Planlaması Kavramsal Çerçevesi ve İlgili Lisansüstü Araştırmalar Üzerine Bir İnceleme. Planlama 33(1), 40-57 https://doi.org/10.14744/planlama.2022.93276 (ESCI indeksine giren dergi) (indirmek için tıklayın)
 • ULUSAN, E ve ERSOY, M. (2018). Financing the Preservation of Historical Buildings in Turkey. METU Journal of Faculty of Architecture, DOI:10.4305/METU.FJA.2018.1.4 (AHCI indeksine giren dergi) (indirmek için tıklayın)
 • ULUSAN, E. ve TUNA YÜNCÜ, Z. (2016). Regulatory Framework for Managing World Heritage Cultural Sites in Turkey. World Heritage, Special Issue: World Heritage in Turkey, 42-47. (indirmek için tıklayın)
 • ULUSAN, E. (2016). Türkiye’de Kültürel Miras Alanlarında Yönetim Planlaması Deneyimi. İdealkent, Sayı 19, Cilt 7, 372-401 (çift-kör hakemli dergi) (indirmek için tıklayın)
 • ULUSAN, E. ve YILDIRIM, A.E. (2016). Temsili, Dengeli ve Güvenilir Bir Liste İçin: Türkiye’nin Dünya Mirası Adaylıklarının Gözden Geçirilmesi. İdealkent, Sayı 19, Cilt 7, 444-473 (çift-kör hakemli dergi) (indirmek için tıklayın)

Bildiriler

 • ULUSAN, E. (2023). Public and Private Partnerships in Heritage Conservation. In SARIKAYA LEVENT, Y. (Ed.) Efficacy of Public and Private Partnerships in Heritage Conservation. Izmir (in press)
 • SARIKAYA LEVENT, Y. and ULUSAN E. (2023). Legal Regulation in Turkey for Endorsing Public and Private Partnerships in Heritage Conservation. In SARIKAYA LEVENT, Y. (Ed.) Efficacy of Public and Private Partnerships in Heritage Conservation. Izmir (in press)
 • ULUSAN, E. (2022). Inscription of Archaeological Sites: A Turkish Experience with the World Heritage List. in Heritage, World Heritage and the Future: Perspectives on Scale, Conservation and Dialogue, Öz & Luke (ed). İstanbul: Koç University Press, s.33-56.
 • ULUSAN, E. (2022). Arkeolojik Alanların Dünya Miras Listesi’ne Kaydedilmesi: Türkiye’nin Deneyimi. In ÖZ, B.N. & LUKE, C. (Eds.). Miras, Dünya Mirası ve Gelecek: Ölçek, Koruma ve Diyalog Üzerine Görüşler (pp. 35-59). Koç Universitesi.
 • ULUSAN, E. (2021). Dünya Mirası Olma Bilinci ve Alan Yönetimi Ofisleri (World Heritage Consciousness and Site Management Offices). ÇEKÜL Yerel Kimlik Dergisi, Sayı 65, 22-31.
 • ULUSAN, E. (2011). Uygulama ve Alanın Yönetimi. Kentsel Sit ve Kentsel-Arkeolojik Sit'lerde Planlama, TMMOB Şehir Plancıları Odası Koruma Sempozyumu Bildiri, 23 Aralık 2011, Ankara, s.93-98 (indirmek için tıklayın)
 • ULUSAN, E. (2010). Alan Yönetimi Mevzuatının Yansımaları: Dünya Miras Listesi Çalışmaları. Kültür ve Turizm Uzmanları Derneği Kültür ve Turizmde Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu, 12-13 Mart 2010, Ankara
 • ULUSAN, E. (2002). Yoksulluk Çelişkisi. Yoksulluk, Kent Yoksulluğu ve Planlama Konulu Dünya Şehircilik Günü 26. Kolokyumu Öğrenci Paneli, 6-8 Kasım 2002, Ankara