YAYINLAR

Makaleler


Uluslararası

ULUSAN, E ve ERSOY, M. (2018). Financing the Preservation of Historical Buildings in Turkey. METU Journal of Faculty of Architecture, DOI:10.4305/METU.FJA.2018.1.4 (AHCI indexine giren dergi) (indirmek için tıklayın)


ULUSAN, E. ve TUNA YÜNCÜ, Z. (2016). Regulatory Framework for Managing World Heritage Cultural Sites in Turkey. World Heritage, Special Issue: World Heritage in Turkey, 42-47. (indirmek için tıklayın)


Ulusal

ULUSAN, E. (2016). Türkiye’de Kültürel Miras Alanlarında Yönetim Planlaması Deneyimi. İdealkent, Sayı 19, Cilt 7, 372-401 (çift-kör hakemli dergi) (indirmek için tıklayın)


ULUSAN, E. ve YILDIRIM, A.E. (2016). Temsili, Dengeli ve Güvenilir Bir Liste İçin: Türkiye’nin Dünya Mirası Adaylıklarının Gözden Geçirilmesi. İdealkent, Sayı 19, Cilt 7, 444-473 (çift-kör hakemli dergi) (indirmek için tıklayın)


Bildiriler

ULUSAN, E. (2022). Inscription of Archaeological Sites: A Turkish Experience with the World Heritage List. in Heritage, World Heritage and the Future: Perspectives on Scale, Conservation and Dialogue, Öz & Luke (ed). İstanbul: Koç University Press, s.33-56.


ULUSAN, E. (2011). Uygulama ve Alanın Yönetimi. Kentsel Sit ve Kentsel-Arkeolojik Sit'lerde Planlama, TMMOB Şehir Plancıları Odası Koruma Sempozyumu Bildiri, 23 Aralık 2011, Ankara, s.93-98 (indirmek için tıklayın)


ULUSAN, E. (2010). Alan Yönetimi Mevzuatının Yansımaları: Dünya Miras Listesi Çalışmaları. Kültür ve Turizm Uzmanları Derneği Kültür ve Turizmde Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu, 12-13 Mart 2010, Ankara


ULUSAN, E. (2002). Yoksulluk Çelişkisi. Yoksulluk, Kent Yoksulluğu ve Planlama Konulu Dünya Şehircilik Günü 26. Kolokyumu Öğrenci Paneli, 6-8 Kasım 2002, Ankara