E+ HAKKINDA

E+ Planlama Danışmanlık, şehircilik, mekânsal planlama, kültürel miras koruma ve sürdürülebilir yerel kalkınma konularında faaliyet gösteren, TMMOB Şehir Plancıları Odası'na kayıtlı bir planlama, projelendirme ve danışmanlık şirketidir. Bu konularda tamamı sahada geçen yaklaşık yirmi yıllık Kültür ve Turizm Bakanlığı deneyimini bünyesinde barındırmaktadır. Planlama ve yönetimde demokrasiyi, etiği ve bilimi esas almaktadır.

e-plus-danışmanlık