SÜRDÜRÜLEBİLİR YEREL KALKINMA PLANLARI VE PROJELERİ

Kültürel miras alanlarının, yakınlarında yer aldıkları yerleşim alanlarının sosyo-ekonomik gelişimine ve sürdürülebilir yerel kalkınmaya katkı sağlayacak şekilde korunması, araştırılması, sunulması ve tanıtılması amacıyla planlar ve projeler geliştirmek