KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİM PLANI

Kültürel miras alanlarının bütünleşik, bütüncül ve kapsamlı biçimde, katılımcı yollarla, sürdürülebilir yerel kalkınma hedeflerini ve ilkelerini de gözetecek şekilde planlanması ve bu alanların yönetimine ilişkin ilke, politika ve eylemlerin ilgili paydaşlarla birlikte tariflenmesi amacıyla yönetim planlarını hazırlamak