KÜLTÜREL MİRAS ETKİ DEĞERLENDİRME ANALİZİ

Kültürel miras alanlarında yürütülecek her tür ve ölçekte projeler için fizibilite raporları ile bu konuda yayınlanmış ICOMOS rehberi doğrultusunda, uzman bir ekiple, miras etki değerlendirme analizleri yapmak ve raporlayarak ilgili idareye sunmak