KATILIM PLANLAMASI VE MODERASYONU

Katılımcı planlama ve karar alma süreçleri için katılım stratejisi belirlemek, katılım toplantıları organize etmek ve toplantı kolaylaştırıcılığını ve raporlamasını yapmak