GÖKÇE KUZEY ÖZDEMİR

GÖKÇE KUZEY ÖZDEMİR

2011 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden lisans derecesini, Arkeoloji Bölümü’nden yandal derecesini aldı. 2013 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yerleşim Arkeolojisi Ana Bilim Dalı’nda ilk yüksek lisansına, 2015 yılında ise İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Şehir Planlama Ana Bilim Dalı’nda ikinci yüksek lisansına başladı. 2019 yılında “Kentsel Arkeolojik Alanlarda Afet Risklerine Karşı Acil Durum Hazırlık Süreçlerinin Tanımlanması: Küçükyalı Arkeopark Örneği” başlıklı teziyle İstanbul Teknik Üniversitesi’nden yüksek lisans derecesini aldı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yerleşim Arkeolojisi Ana Bilim Dalı’ndaki yüksek lisansını kendi isteğiyle bırakmış olup halen aynı programda doktora eğitimine devam etmektedir.

2010-2016 yılları arasında Isparta arkeolojik yüzey araştırmasında, Pisidia Antiokheiası ve Burgaz (Palaia Knidos) arkeolojik kazılarında görev aldı. Bu kapsamda arazi çalışmalarına katıldı; toprak kesiti ve mimari parça çizimlerini gerçekleştirdi. 2010-2011 yılları arasında Isparta İli Gönen İlçesi Kültür Envanteri Projesi’nde, 2010 yılında Gönen İlçesi Yerleşimlerinde Arkeolojik ve Tarihi Alanların Risk Analizi Araştırması’nda, 2012 yılında ise Gönen İlçesi Kırsal Yerleşimlerinde Konaklar Üzerine Bir Araştırma Projesi’nde araştırmacı olarak; 2010-2011 yılları arasında Arkeolojik Alanlarda Koruma Kullanma Dengesinin Sağlanmasında Planlamanın Rolü, Yalvaç TÜBİTAK Projesinde proje yürütücü olarak görev aldı.

2015 yılında İstanbul Arel Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Mimari Restorasyon Programı’nda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. Bu süre içinde Mimarlık ve Sanat Tarihi, Eski Eserlerin Korunması ve Restorasyonu, Geleneksel Yapı Elemanları, Geleneksel Yapılar ve Mekan Çözümlemeleri, Geleneksel Yapılarda Bozulma ve Onarım, Konservasyon ve Bilgisayarlı Anlatım Teknikleri konularında dersler verdi. Bu kurumda ayrıca, Bölüm Başkanı, Program Sorumlusu, Erasmus Koordinatörü görevlerini yürüttü. 2020 yılı Temmuz ayında kendi isteğiyle kurumdan ayrıldı.

Kültürel miras koruma, kentsel arkeolojik alanlar, afet ve risk yönetimi, ekoloji ve koruma konularında, ulusal ve uluslararası eğitim ve araştırma kurumlarından alınmış çeşitli sertifikaları bulunmaktadır.